உலக பேட்மிட்டன் போட்டிக்கு தகுதிபெற்ற கே.ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் பி.வி.சிந்து

ஜனவரி 27 முதல் 31 வரை பாங்காக்கில் நடைபெறவிருக்கும் பி.டபிள்யூ.எஃப் உலக பேட்மிட்டன்  சுற்றுப்பயண இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியாவின் முன்னணி ஷட்லர்களான கே.ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் பி.வி.சிந்து தகுதி பெற்றுள்ளனர்.