ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இரண்டு முறை பதக்கம் வென்றவர் பி.வி.சிந்து நடந்து முடிந்த 2021 ஒலிம்பிக் மகளிர் பேட்மிட்டன் போட்டியில் வெண்கலப் பாதகமா வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. டிசம்பர் 17-ம் தேதி ஸ்பெயினில் நடைபெறும் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் போது நடைபெறும் BWF தடகள ஆணையத் தேர்தலில் பி.வி.சிந்து போட்டியிடுகிறார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

சிந்து ஆறு பதவிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒன்பது வேட்பாளர்களில் ஓருருவராவார். சிந்து இதற்கு முன்பு ஒருமுறை 2017 இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *