பால்மாஸ் கால்பந்து கிளப்பின் தலைவர் உட்பட நான்கு வீரர்கள் விமான விபத்தில் பலி.

பால்மாஸ் கால்பந்து கிளப்பின் தலைவர் உட்பட நான்கு வீரர்கள் விமான விபத்தில் பலி. பிரேசிலை சேர்ந்த பால்மாஸ் கால்பந்து கிளப்பின் தலைவரும் அதன் நான்கு வீரர்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரேசிலிய கோப்பை விளையாட  ஒரு சிறிய ரக விமானத்தில் பயணம் செய்ய தயாராக இருந்தனர் ,அப்பொழுது எதிர்பாராத விதமாக டேக்-ஆஃப் செய்யும் பொழுது விபத்தில் விமானம் சிக்கியது. இதில் கிளப்பின் தலைவர் லூகாஸ் மீரா, வீரர்களான லூகாஸ் பிராக்செடிஸ், கில்ஹெர்ம் நோயே, ரானுலே மற்றும் மார்கஸ் மோலினாரி விமானி… Continue reading பால்மாஸ் கால்பந்து கிளப்பின் தலைவர் உட்பட நான்கு வீரர்கள் விமான விபத்தில் பலி.